06 20 96 97 16

Psychoanalyticus, psychotherapeut, Lid NPaV

Vanaf 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg ingrijpend veranderd. Er is een onderscheid aangebracht tussen de basis GGZ (voorheen 1e lijns psychologische zorg) en de gespecialiseerde GGZ (voorheen psychotherapie 2e lijn). De verwijzer bepaalt welke vorm van behandeling het meest geschikt lijkt. Ik bied in mijn praktijk beide vormen van behandeling.

 

Basis GGZ

Voor een behandeling in de basis GGZ kan de huisarts u verwijzen als er sprake is van lichte tot matige psychische klachten met een DSM-diagnose. Afhankelijk van de ernst van de problematiek, het risico en het beloop van de klachten komt u in aanmerking voor een van de zorgzwaarte producten: kort, middellang, intensief of chronisch. Er zullen maximaal ongeveer 8-10 sessies vergoed kunnen worden.

Mocht het zo zijn dat u binnen de basis GGZ toch niet het juiste behandeltraject kunt volgen, dan kan u, na overleg met de huisarts, verwezen worden naar de gespecialiseerde GGZ.

 

Gespecialiseerde GGZ

De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor patiënten met zwaardere, meer risicovolle of meer complexe psychische aandoeningen. Naar de gespecialiseerde GGZ wordt dus verwezen als de klachten ernstiger zijn, al langer bestaan of als er een vermoeden is dat er een samenhang is met de persoonlijkheid van de patient. Deze behandelingen zijn vaak langerdurend.

 

Als psychotherapeut ben ik opgeleid om intensieve, complexe psychologische hulp te verlenen, met toepassing van psychotherapeutische behandelmethoden. Het beroep van psychotherapeut valt onder de wet BIG. Het psychoanalytisch referentiekader is niet het enige, maar wel het belangrijkste uitgangspunt in mijn werk.

 

Wanneer psychotherapie?

Hoe verloopt een psychotherapie?

Geheimhouding van uw gegevens

Dossier

Klachtenregeling

Crisis

gerdine veen
06 20 96 97 16
info@gerdinev33n.nl
Willemsparkweg 114
1071 HN  Amsterdam
psychoanalyse
Gerdine Veen
visitatie lvvp
logo lvvp