06 20 96 97 16

Psychoanalyticus, psychotherapeut, Lid NPaV

Alles wat u aan mij vertelt is vertrouwelijk. Ik mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Ik hoef echter niet aan u te vragen of ik van gedachten mag wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat ik iets met collega's bespreek, kunt u dat zeggen.

 

Uw privacy naar uw verzekeraar en de DIS

Ik ben verplicht bepaalde persoonsgegevens, de code van uw diagnose en de tijd die besteed is, door te geven aan landelijk DBC informatie systeem (DIS). Deze informatie is anoniem. De gegevens worden gebruikt voor toetsing van de zorgverzekeringswet en voor beleidsdoeleinden.

Uw behandeling wordt na afloop van ons traject, of nadat u een jaar in behandeling bent, in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Deze rekening, in de vorm van een DBC, is niet anoniem. In een DBC registreer ik uw diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling zijn verricht. Over uw klachten vermeld ik alleen de zogenaamde productgroep, bijvoorbeeld stemmingsstoornis, pijnstoornis, angststoornis e.d. De rekening gaat naar uw verzekeraar.

 

 

Wanneer psychotherapie?

Hoe verloopt een psychotherapie?

Geheimhouding van uw gegevens

Dossier

Klachtenregeling

Crisis

gerdine veen
06 20 96 97 16
info@gerdinev33n.nl
Willemsparkweg 114
1071 HN  Amsterdam
psychoanalyse
Gerdine Veen
visitatie lvvp
logo lvvp