06 20 96 97 16

Psychoanalyticus, psychotherapeut, Lid NPaV

In deze praktijk wordt gewerkt vanuit een psychoanalytische benadering. Freud (1856-1939) legde de basis voor de psychoanalyse.

De ideeën van Freud spelen nog steeds een belangrijke rol maar de psychoanalyse heeft ook een grote ontwikkeling doorgemaakt. Recente onderzoeken o.a. naar gehechtheid hebben inmiddels hun plaats gevonden in de huidige psychoanalytische theorievorming en praktijk.

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie is een intensieve vorm van behandeling waarin iemand inzicht kan krijgen in zijn/haar innerlijke belevingswereld en zijn/haar psychisch functioneren beter kan leren begrijpen. De werkwijze en de methode maakt het mogelijk dat onbewuste patronen naar boven kunnen komen en voelbaar worden. Deze patronen worden gevormd door ervaringen uit de kindertijd, de relaties met ouders, de ontwikkeling van seksualiteit en andere levenservaringen die te maken hebben met verlies, dood, (on)veiligheid en vertrouwen. In de behandeling speelt de relatie met de analyticus een belangrijke rol. Van daaruit kan de patiënt zichzelf, anderen en het leven op een andere wijze met meer vreugde en voldoening gaan ervaren.

 

Meer over Gerdine Veen

doolhof
Wel ingewikkeld, niet uitzichtloos…
gerdine veen
06 20 96 97 16
info@gerdinev33n.nl
Willemsparkweg 114
1071 HN  Amsterdam
psychoanalyse
Gerdine Veen
visitatie lvvp
logo lvvp