06 20 96 97 16

Psychoanalyticus, psychotherapeut, Lid NPaV

Intake

Voor een therapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. U krijgt daarom een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit intakegesprek kijken we of psychotherapie voor u geschikt is en of u bij mij aan het goede adres bent. Als dat het geval is volgen meestal nog een of twee gesprekken om uw problematiek verder in kaart te brengen. Ik zal u vragen stellen over uw huidige situatie van leven. Van belang is ook uw voorgeschiedenis; hoe uw leven tot nu toe verlopen is en wat u daarin zoal hebt meegemaakt. Het kan zijn dat ik u vraag om uw levensverhaal te schrijven. Ik maak ook een inschatting van uw draagkracht en uw persoonlijke omstandigheden om te beoordelen of therapie, en zo ja welke specifieke vorm de meest passende vorm van hulp is. Een therapie kan heftige gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich meebrengen. Dat moet u aankunnen, soms kan therapie te veel zijn op dat moment. Het kan zijn dat ik u dan adviseer om een andere vorm van hulp te kiezen of dat het niet het juiste moment is om in therapie te gaan.

 

Advies

In een adviesgesprek zal ik de mogelijkheden voor therapie met u bespreken. Ik zal ook in grote lijnen uitleggen wat de therapie inhoudt. Op basis van de gekregen informatie kunt u beslissen of de therapie u iets lijkt. Natuurlijk heeft u de ruimte om hier rustig over na te denken, voor u een beslissing neemt.

Ik zal ook de vermoedelijke duur van de therapie met u bespreken. Het kan gedurende het proces blijken dat er meer tijd nodig is of dat de therapie eerder dan verwacht afgerond kan worden. Een psychotherapie heeft meestal een frequentie van 1 a 2 zittingen per week en een zitting duurt 45 minuten. De duur van de therapie varieert in het algemeen van enkele maanden tot enkele jaren.

 

Behandeling

Omdat mensen in hun doen en laten gestuurd worden door motieven waarvan ze zich soms nauwelijks bewust zijn, gaan we in de therapie op zoek naar de oorsprong van uw klachten zoals spanningen, angsten en blokkades. Ervaringen in de vroege jeugd, evenals latere ervaringen hebben invloed op de ontwikkeling van mensen. Dat zie je terug in de wijze waarop ze met zichzelf en anderen omgaan. U kunt in de therapie door een proces van bewustwording, waarin ik naar u zal luisteren en vragen zal stellen, beter uw belevingen en gedrag leren begrijpen en blokkades oplossen. Het gewenste resultaat is dat u zich vrijer door het leven kan bewegen en dat u meer voldoening uit uzelf, uw relaties en uw leven kan halen.

gerdine veen
06 20 96 97 16
info@gerdinev33n.nl
Willemsparkweg 114
1071 HN  Amsterdam
psychoanalyse
Gerdine Veen
visitatie lvvp
logo lvvp