06 20 96 97 16

Psychoanalyticus, psychotherapeut, Lid NPaV

Voor alle psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.lvvp.nl en www.psychotherapie.nl).

Kort samengevat houdt dit in:

  • U heeft recht op informatie.
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U heeft recht op inzage van uw dossier
  • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten (zie www.lvvp.info en www.psychotherapie.nl) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Klachtbehandeling kan, als een gesprek over de klacht met mijzelf als uw behandelaar niets oplevert, plaatsvinden via de klachtencommissie van de LVVP (zie ook www.lvvp.info). Psychotherapeuten vallen onder het publiekrechtelijke tuchtrecht.

Klachtencommissie LVVP

t.a.v. mr. N. van den Burg

Postbus 13086

3507 LB Utrecht

 

 

Wanneer psychotherapie?

Hoe verloopt een psychotherapie?

Geheimhouding van uw gegevens

Dossier

Klachtenregeling

Crisis

gerdine veen
06 20 96 97 16
info@gerdinev33n.nl
Willemsparkweg 114
1071 HN  Amsterdam
psychoanalyse
Gerdine Veen
visitatie lvvp
logo lvvp